Naam Woonplaats Wedstrijd
59 Jurrina Sietsma Heerenveen Oliebollenloop 2014
60 Silvia Postma Drachten Oliebollenloop 2014
61 Arjen Bosma De knipe Oliebollenloop 2014
62 Ben Zwerver Heerenveen Oliebollenloop 2014
63 Gouke De Vries Oudehorne Oliebollenloop 2014
64 Dick Wever Langezwaag Oliebollenloop 2014
65 Marja Van der Werf- Zoer Joure Oliebollenloop 2014
66 Annelinde Reiling Groningen Oliebollenloop 2014
67 Olga Oosterhof Groningen Oliebollenloop 2014
68 Kristie Hoeksma Heerenveen Oliebollenloop 2014
70 Fedde Hoekstra Noordbergum Oliebollenloop 2014
71 Johan Knoester Oudehaske Oliebollenloop 2014
72 Abe Glazema Langezwaag Oliebollenloop 2014
73 Bertus Van der Tuuk Beetsterzwaag Oliebollenloop 2014
74 Gerard Kooistra Gorredijk Oliebollenloop 2014
75 Tetsje Hoks Joure Oliebollenloop 2014
76 Milo Van der Kruis Luxwoude Oliebollenloop 2014
77 Dirk-Jan Van der Schulp Gorredijk Oliebollenloop 2014
78 Bauke Kuperus Terwispel Oliebollenloop 2014
79 Johannes De Groot Jubbega Oliebollenloop 2014
80 Janette De Groot-Bron Jubbega Oliebollenloop 2014
81 Monique Jager Leeuwarden Oliebollenloop 2014
82 Lenneke Menger-Vergunst Oldeberkoop Oliebollenloop 2014
83 Nadia Veldman - Boucetta Jubbega Oliebollenloop 2014
85 Geke Tjeerdsma Gorredijk Oliebollenloop 2014
86 Annie Oostenbriink Oldeberkoop Oliebollenloop 2014
88 Jan Miedema Boijl Oliebollenloop 2014
89 Thea Bergstra Heerenveen Oliebollenloop 2014
90 George-Jan Blok Nieuwehorne Oliebollenloop 2014
91 Jildou Blok Nieuwehorne Oliebollenloop 2014
92 Jelco Blok Nieuwehorne Oliebollenloop 2014
93 Harry Kussendrager Drachten Oliebollenloop 2014
94 Lidwien Broenink Joure Oliebollenloop 2014
95 Mattie De Boer Joure Oliebollenloop 2014
96 Klaas Jan van der Kooi Bergum Oliebollenloop 2014
98 Djurre van der Schaaf Oenkerk Oliebollenloop 2014
99 Pier Miedema Hardegarijp Oliebollenloop 2014
100 Arno Miedema Leeuwarden Oliebollenloop 2014
101 Liset Beek van Gorredijk Oliebollenloop 2014
102 Ronnie Bakker Heerenveen Oliebollenloop 2014
103 Klasina Seinstra Luxwoude Oliebollenloop 2014
104 Harold Huizenga Wolvega Oliebollenloop 2014
105 Rinke De jong Hempens Oliebollenloop 2014
106 Erik Nieuwland Gorredijk Oliebollenloop 2014
107 Auke Hijlkema Langezwaag Oliebollenloop 2014
108 Jan Bosgraaf Drachten Oliebollenloop 2014
110 Gjalt Wijma Gorredijk Oliebollenloop 2014
112 Albert Vrolijk Drachten Oliebollenloop 2014
113 Doety Waninge Terwispel Oliebollenloop 2014
114 Wietse Waninge Terwispel Oliebollenloop 2014