Naam Woonplaats Wedstrijd
1 Jelmer van der Veen Goutum Oliebollenloop 2016
2 Ilse Rooks Elsloo fr Oliebollenloop 2016
3 Peter Spigt Gorredijk Oliebollenloop 2016
4 Rienk van der Meer Langezwaag Oliebollenloop 2016
5 Rutger Kussendrager Gorredijk Oliebollenloop 2016
6 Bareld van der Meer Langezwaag Oliebollenloop 2016
7 Anniek Winia Oudehaske Oliebollenloop 2016
8 Deborah van Bezu Gorredijk Oliebollenloop 2016
9 Farduw van der Vaart Gorredijk Oliebollenloop 2016
10 Aafke Vos Gorredijk Oliebollenloop 2016
11 Eric Hofstra Gorredijk Oliebollenloop 2016
12 Yvonne van Miltenburg Tijnje Oliebollenloop 2016
13 Monique Jansma Langezwaag Oliebollenloop 2016
14 Anja Jongsma Oudehorne Oliebollenloop 2016
16 Helen de Lange Idskenhuizen Oliebollenloop 2016
17 Renske Koning Enschede Oliebollenloop 2016
18 Kevin de Kroon Gorredijk Oliebollenloop 2016
19 Tom Koning Enschede Oliebollenloop 2016
20 Ron van der Woude Mildam Oliebollenloop 2016
21 Gjalt Wijma Gorredijk Oliebollenloop 2016
22 Gerrit Jan Prakken Oldeholtpade Oliebollenloop 2016
23 Femmy Prakken Oldeholtpade Oliebollenloop 2016
24 Sandra Faber Hemrik Oliebollenloop 2016
25 Tjitte Bouwhuis Oppenhuizen Oliebollenloop 2016
26 Annie van der Werf Lippenhuizen Oliebollenloop 2016
28 Paulina Slats Mildam Oliebollenloop 2016
30 Menno van Buiten Gorredijk Oliebollenloop 2016
31 Guido Groen Drachten Oliebollenloop 2016
32 Ben Groen Drachten Oliebollenloop 2016
33 Ilse de vries Gorredijk Oliebollenloop 2016
34 Inge Looy Gorredijk Oliebollenloop 2016
35 Suze Hoekstra Heerenveen Oliebollenloop 2016
36 Johan Zandstra Gorredijk Oliebollenloop 2016
37 Sieta Woudstra Hemrik Oliebollenloop 2016
38 Sten Ingmar Russchen Hemrik Oliebollenloop 2016
39 Ester Stolk Gorredijk Oliebollenloop 2016
40 Jappie Doller Oosterwolde fr Oliebollenloop 2016
41 Griet v.d. Wijk Lippenhuizen Oliebollenloop 2016
43 Ton Cusiel Heerenveen Oliebollenloop 2016
44 Linda Danen Jubbega Oliebollenloop 2016
45 Kaya Boonstra Langezwaag Oliebollenloop 2016
46 Jappie Sikkema Oudehorne Oliebollenloop 2016
47 Tjalke Boonstra Langezwaag Oliebollenloop 2016
48 Nynke de Boer-Bijlsma Gorredijk Oliebollenloop 2016
49 Rika Leijstra Gorredijk Oliebollenloop 2016
50 Piet de Boer Gorredijk Oliebollenloop 2016
51 Hester Latenstein van Voorst Gorredijk Oliebollenloop 2016
52 Sjanien Vogelzang Heerenveen Oliebollenloop 2016
53 Digna Schoonen Terband Oliebollenloop 2016
54 Hinke Heida Lippenhuizen Oliebollenloop 2016