Naam Woonplaats Wedstrijd
1 000 Eltjo Veninga Gorredijk Oliebollenloop 2019
1 003 Johan Teake Dekker Gorredijk Oliebollenloop 2019
1 004 Eelco Slegt Drachten Oliebollenloop 2019
1 005 Rene Miedema Bolsward Oliebollenloop 2019
1 007 Martin Noppert Sintjohannesga Oliebollenloop 2019
1 008 Monique Piersma Opende Oliebollenloop 2019
1 009 André Bergsma Wijnjewoude Oliebollenloop 2019
1 010 Sybrand Jongeling Veenwouden Oliebollenloop 2019
1 011 Jetze Reijenga Gorredijk Oliebollenloop 2019
1 012 Rik Van der Woude Drachten Oliebollenloop 2019
1 014 Hendrik-Jan Meulenaar Bergum Oliebollenloop 2019
1 015 Freddy De vos Oosterwolde fr Oliebollenloop 2019
1 016 Remco Joustra Zwolle Oliebollenloop 2019
1 017 Riekele Heida Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 018 Jan Velsen Vollenhove Oliebollenloop 2019
1 019 Mark Jansen Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 020 Martin Vorstenbosch Tijnje Oliebollenloop 2019
1 022 Nico Roorda Grijpskerk Oliebollenloop 2019
1 023 Jan Rinzema Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 024 Ludo Rinzema Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 025 Jacob Visser Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 026 Thys De Jong Britsum Oliebollenloop 2019
1 027 René Franken Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 031 Wolter Zuid Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 034 Wiebren Spieker De knipe Oliebollenloop 2019
1 035 Kosta Poltavets De knipe Oliebollenloop 2019
1 036 Stefan De Vries Drachten Oliebollenloop 2019
1 037 Paul Van Hoogmoed Tijnje Oliebollenloop 2019
1 038 Thomas De Boer Drachten Oliebollenloop 2019
1 039 Daniel Depenbrock Opende Oliebollenloop 2019
1 040 Roelof De Boer Gorredijk Oliebollenloop 2019
1 041 Fokke Kooistra Lippenhuizen Oliebollenloop 2019
1 042 Jappie Doller Oosterwolde fr Oliebollenloop 2019
1 043 Reinder Sinnema Leeuwarden Oliebollenloop 2019
1 044 Henk-Jan Verkaik Drachten Oliebollenloop 2019
1 045 Rooks Alfred Haulerwijk Oliebollenloop 2019
1 046 Jan Miedema Joure Oliebollenloop 2019
1 047 Rolf Velema Drachten Oliebollenloop 2019
1 048 Siep De Vries Drachten Oliebollenloop 2019
1 050 Richard Van Veenendaal Langezwaag Oliebollenloop 2019
1 052 Edwin Dijkstra Gorredijk Oliebollenloop 2019
1 053 Douwe Plantinga Heerenveen Oliebollenloop 2019
1 054 Jan Post Nieuwehorne Oliebollenloop 2019
1 055 Hendrik Oosterhoff Nærum (DK) Oliebollenloop 2019
1 056 Siem Hiemstra Appelscha Oliebollenloop 2019
1 057 Onno Hiemstra Appelscha Oliebollenloop 2019
1 058 Jan Siebe Veenstra Tolbert Oliebollenloop 2019
1 059 Aije Klaren Veenwouden Oliebollenloop 2019
1 060 Mark Spragg Veenwouden Oliebollenloop 2019
1 061 Nelis Tang Langezwaag Oliebollenloop 2019